<

WELCOME ĐẴNG CẤP LOLVN

http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN


TỔNG HỌP ACE ĐẴNG CẤP LOLVN

Music

Sơ Yếu Lý Lịch Về Ca Sỉ
Nik Name Loading ( Mod Tím)
Tên Nguyễn Trung Đưc
Sinh Năm :1989
Ca Sỉ Solo
A Nguyễn Trung Đức Rất Là Đam Mê Ca Hát .Anh Bất Đầu Hát 9/3.2016  Tại Cuộc Thi Alo Alo Nay Tìm Kiếm Tài Năng . Nay A Đã Chính Thức Làm Idol Cho Rom 8338334

<< Rss >>